Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

České curriculum Reception

ČESKÝ PROGRAM Reception (děti ve věku 4-5 let)

V české výuce si děti procvičují základní znalosti z přírody, společnosti, českého jazyka a matematiky. Zároveň se učí soustředit na plnění úkolů, rozhodnout se pro řešení, cvičí postřeh, pozornost a porovnávají velikosti a tvary. Dále procvičují barvy a dokreslováním a vybarvováním si uvolňují ruku pro nácvik psaní.

 • Výuka češtiny zahrnuje hravé zábavné úkoly, které komplexně rozvíjí osobnost dítěte. Činnosti jsou pečlivě a individuálně vybírány tak, aby se dítě zdokonalovalo po všech stránkách.
 • Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní učitelé. Klademe důraz na zodpovědnost a individuální přístup ke každému dítěti.
 • Používáme odborné materiály pro výuku v mateřských školách.

Témata a cíle českého programu:

Český jazyk
Výuka na základě textů klasických českých spisovatelů. Seznamování se s českými svátky a zvyky.

 • Rozhovory o každém měsíci v roce
 • Básničky
 • Četba pohádek
 • Poslech klasických českých pohádek

Rozvoj myšlení a řeči
Náměty vycházejí z každodenních zkušeností dítěte v rodině a jeho prostředí.

 • Rozvíjení poznávací schopnosti a schopnosti vnímat danou situaci
 • Vlastní identifikace s dětskými hrdiny
 • Porovnání vlastních zážitků s realizací výtvarníka
 • Rozvíjení slovní zásoby a způsobu vyjadřování

Logopedická cvičení a zdokonalování vyjadřovacích schopností
Cvičení pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací schopnosti.

 • Procvičování 13 hlásek artikulačně jednoduchých (J, H, CH, K, D, Ť, Ň) a složitých (L, R, Ř)
 • Rozvíjení větné stavby
 • Zlepšování vyjadřovacích schopností

Rozvoj pozornosti a vnímání, cvičení postřehu a zrakové diferenciace
Vnímání předmětů jako celku a uvádění do souvislostí. Pojmenování toho, co je na obrázku a samostatné vyprávění.

 • Lepší orientace ve vztazích a uvádění do souvislostí
 • Zvyšování sociální inteligence
 • Vnímaní jednotlivostí, zajímavých kombinací, krásných tvarů

Grafomotorika a kreslení
Získávání dovedností, které budou později využity při nácviku psaní ve škole.

 • Kreslení vodorovných, svislých, šikmých čar, kroužků, oválů a spirál
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou)
 • Grafické dovednosti (směr, tvar, velikost)

Dopravní výchova
Téma dopravní výchovy je zpracováno hravou formou a postihuje situace, se kterými se děti mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty a cestujícího ve veřejných dopravních prostředcích.

 • Pravidla bezpečného pohybu na komunikacích
 • Správné chování v automobilu
 • Seznámení se s dopravními značkami

Rozvoj logického myšlení
Rozvíjení schopností, které po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku.

 • Rozlišování tvarů
 • Orientace v prostoru
 • Rozlišení polohy a velikosti předmětů
 • Vnímání a poznávání souvislostí mezi předměty

Hudební výchova

12 písní ke každému měsíci v roce.

 • Podpora muzikálnosti a rozvoj zpěvu
 • Doprovod na jednoduché hudební nástroje

 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.