Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

FAQ - časté dotazy


V kolika letech může dítě začít ve Vaší školce ?
Přijímáme děti, které dovršily 2 let před začátkem aktuálního školního roku - tedy dříve než 1.září.

Kdy je nejvhodnější začít s učením angličtiny?
S výukou jazyků je nejlepší začít co nejdřive, protože děti v ranném věku vnímají nový jazyk velmi přirozeně. V Nessie se děti učí jazyk přirozeně během hry, komunikací s ostatními, nasloucháním pohádek a dalších aktivit.

Nebude dítě stresováno, když začne bez jakékoliv znalosti angličtiny?
Není neobvyklé, že děti, které se poprvé setkají s cizím jazykem, se cítí nepohodlně a trochu zmateně. Přesto, dle našich zkušeností, děti tuto dobu rychle překonají. Některé již během pár hodin. Vzhledem k tomu, že dětem se v tomto ranném věku velmi vyvíjí i rodný jazyk, jsou schopné používat neverbální komunikaci a vizuální pomůcky, které jim pomáhají porozumět. Děti se brzy začnou vyjadřovat díky své přirozené zvědavosti, touze po komunikaci a minimálním zábranám.

Mám na dítě doma mluvit anglicky nebo jinak dítě připravovat?
Studie ukazují, že správným vývojem rodného jazyka se též ulehčuje získání druhého/cizího jazyka. Pokud tedy nejste bilingvní, nedoporučujeme používat angličtinu v domácím prostředí. Rodiče spíše podporujeme v tom, aby s dětmi hodně mluvili rodným jazykem a vytvořili tak dobrý základ pro získání jazyka nového. V případě, že na Vás dítě rádo mluví v angličtině, má rádo anglické pohádky či filmy, klidně mu tyto aktivity dopřejte. Děti ve třídě Year 1 již dostávají malé domácí úkoly na procvičení čtení v angličtině, do kterého se zapojují i rodiče.

Kdy je školka otevřená?
Nessi English Preschool je otevřená od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hod. Školní program začíná v 9.00 a končí v 15.30 hod (kromě třídy Pre-Nursery, která končí v 15.15 hod.). Děti také mohou využít renní Supervizi od 8.00 do 9.00 a odpolední Supervizi od 15.30 do 17.00 hod. Děti ze tříd Reception a Year 1 se také mohou účastnit našich kroužků,a to denně od 15.30 do 16.15 hod.

Jak funguje doprava školním autobusem?
Rodiny z Prahy, které mají zájem o transport dětí do/ze školy mohou o tuto službu požádat. Rodiny žijící mimo Prahu si mohou domluvit místo v Praze, kde bychom mohli děti vyzvednout a odvézt do školy. Na začátku každého školního roku se tvoří nový jízdní plán tak, abychom mohli uspokojit co nejvíce požadavků.

Jak často chodí děti do školky?
Děti od třídy Nursery výše navštěvují plný program od pondělí do pátku. Nejmenší děti (třída Pre-Nursery) mohou docházet buď do celodenního nebo půldenního programu a mohou docházet do školky 3 či 5 dní v týdnu.

Jak jsou děti rozděleny do tříd?
Děti jsou rozděleny podle věku do čtyř tříd. Rozhodující je věk dítěte k datu 1.9. v aktuálním školním roce.

V Nessie jsou tyto třídy:

• Pre-Nursery (věk 2-3 roky)
• Nursery (věk 3 -4 roky)
• Reception ( věk 4- 5 let
• Year 1 (věk 5-6 let)

Jak je zabezpečená návaznost na výuku angličtiny po skončení školky?
Mnoho dětí, které navštěvují Nessie , dále pokračuje v naší sesterské škole Park Lane International School
kde pokračují na základní škole ve třídě Year 2, dle britských osnov. Dále je možnost navázat na střední školu ročníkem Year 7. Více informací ohledně základní a střední školy najdete na www.parklane-is.com

Kolik připadá dětí na jednoho učitele?
Poměr dětí a učitelů ve třídách se liší, závisí na věkové skupině. Ve třídě Pre-Nursery je 5 dětí na jednoho dospělého. Ve třídě Nursery a Reception je poměr dětí na učitele 7:1. Ve třídě Year 1 je to 8:1. V každé třídě od Nursery výše je jeden učitel a jeden asistent učitele. Ve třídě Pre-Nursery je jeden učitel a dva asistenti.

Jak učitelé pracuji s dětmi, které nemají žádnou znalost angličtiny?
Je velmi obvyklé, že jsou ve třídě nové děti, které namají vůbec žádnou zkušenost s angličtinou. Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní a mají zkušenosti s učením angličtiny jako druhého jazyka. Učitelé mají také TEFL kvalifikaci (Teaching English as a foreign language). Používáme mnoho vizuálních, sluchových pomůcek, které dětem pomáhají rozumět dříve než začnou mluvit a rozumět angličtině. V případě nutnosti může pomoci česky mluvící personál nebo personál, který ovládá jiné světové jazyky.

 


 

 

 

© 2016 NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.