Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Filozofie školy

 

Park Lane používá nejefektivnější způsob výuky dětí - učení hrou. Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.


Cílem našich učitelů je podporovat dětskou samostatnost a odvahu poznávat nové věci, motivovat je k tomu, aby byli poznáváním fascinováni, pomáhat každému z nich v rozvoji jeho osobnosti, usilovat o to, aby se u každého z nich rozvíjel a upevňoval smysl rozpoznat správné a dobré jako základ vztahů s ostatními, respektování osobnosti a práv, citů a názorové svobody ostatních, pomáhat jim v pochopení a respektování multikulturní povahy dnešního světa a hodnotit objektivně výsledky a výkony každého z nich, to vše v intenzivní spolupráci s rodinou.

Rozvíjíme dětskou schopnost a potřebu snít, poznávat a tvořit. Respektujeme, že dítě předškolního věku má ještě omezenou schopnost soustředit se na určitou „předepsanou“ látku, a proto se přirozeně inspirujeme a řídíme i tím, co naše žáky baví. Víme, že mechanicky a drilem získané znalosti mají v reálném světě omezenou možnost uplatnění. Proto učíme naše žáky, aby byli schopni dávat si věci do souvislostí, orientovat se na základě podobnosti běžných životních situací a přirozeně je zvládat.

Dbáme rovněž na to, aby naši žáci měli dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.


 

 

 

 

 

 

 

 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.