Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Informace o projektu

 Dětská skupina Sibeliova 

O projektu:

Cílem projektu je nabídnout kvalitní službu péče o děti, která rozšíří a inovuje stávající služby a bude provozovat služby péče o děti poskytované žadatelem prostřednictvím zařízení typu dětské skupiny.

Všechny aktivity realizované v projektu umožňují komplexní podporu rodičů s dětmi zajištěním kvalitních služeb péče o děti prostřednictvím zajištění potřeb dítěte a výchovy, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

Aktivity projektu: 

1. Vybudování zařízení péče o děti

Během realizace klíčové aktivity bylo vybudováno zařízení pro péči o děti na adrese Sibeliova 16/ 373, Praha 6, 160 00. 

Prostory slouží výhradně k provozu DS, jsou zde umístěny učebny, jídelna a venkovní hřište pro pobyt venku. Zařízení je určeno pro 20 dětí. 

2. Provoz zařízení péče o děti

Jedná se o nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v MŠ, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku.
Obsahem aktivity je péče o děti,které věnují výchovně vzdělávacím činnostem- volné hře, zpěvu, základním výtvarným dovednostem a pohybovým aktivitám. Služba je poskytována celodenně.
O děti se starají pečovatelky, které vytváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj dětí,soustavně pozorují vývoj vědomostí,dovedností,návyků a potřeb dítěte a o vývoji dítěte informují rodiče. Stravování dítěte bude zajišťováno provozovatelem zařízení v dohodě s rodičem dítěte,vč. dohody o způsobu zajištění stravy.
Provozovatel zařízení péče o děti je povinen průběžně vést evidenci dětí,a to včetně přesné evidování docházky dětí v konkrétní dny.
 
Tel: +420 734 265 258
 
 
 


© 2016 NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.