Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Proč Park Lane, Praha 5 - Nessie?

 

Výuka v angličtině

Považujeme za zásadní připravit naše žáky na budoucnost a nároky, které na ně bude klást. Přirozenou součástí vzdělání je v současné době znalost mateřského jazyka a nejméně jednoho světového jazyka, většinou angličtiny.

Není rozhodující, s jakým mateřským jazykem k nám žáci přicházejí. Mezi sebou i s pedagogy budou totiž od počátku vedeni ke komunikaci v angličtině. Podle naší zkušenosti se děti, které přicházejí bez znalosti angličtiny, rychle zorientují a zapojí do výuky i her.

Účastí v anglické mateřské školce usnadníte dětem učení jazyka v budoucnu, děti v tomto věku si totiž osvojí jazyk bez stresu a „bez učení“ .

Bilingvní děti mají v budoucnu nejen výhodu znalosti dalšího jazyka, ale mají i širší rozhled, vyšší schopnost samostatného rozhodování i snazší pozici v kolektivu.

V naší mateřské škole se setkávají děti různých národností, různých jazyků, různých kultur. Mnohonárodnostní prostředí pomáhá dětem nejen v efektivnější adaptaci na cizí jazyk, ale učí je poznávat a respektovat odlišnosti jednotlivých kultur a jeden druhého.


 

 

 

 

 

 

 

 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.