Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Výuka češtiny

Přestože veškerá komunikace během denního programu probíhá v angličtině, nechceme zapomenout ani na zdokonalování a procvičování češtiny.

Český program pro české děti

Program začíná již ve třídě Reception, kde si děti v jeho rámci procvičují základní znalosti z přírody, společnosti, českého jazyka a matematiky a zároveň se učí soustředit na plnění úkolů, rozhodnout se pro řešení, cvičí postřeh, pozornost a porovnávají velikosti a tvary.

Program pokračuje v Year 1 (předškoláci). Zde výuka češtiny probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku.

Od třídy Year 2 (1. třída základní školy) tvoří český program součást plnění povinné školní docházky, dle zákona 561/2004 Sb., paragraf 38 - plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky, a zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT.


Čeština pro cizince

Pro děti-cizince nabízíme výuku češtiny, která probíhá 1x týdně a je vyučována lektory, kteří mají zkušenosti s výukou dětí-cizinců.


 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.