Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Výukový plán Reception

 

Český jazyk

  Plán
Září
 • Rozhovory o každém měsíci v roce: informace o měsíci září. Co se děje nového v září? Obrázky s činnostmi o září. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička - Náš táta šel na Houby
 • hádanky
 • podzimní pohádka - Ovečka s černou skvrnou
 • písmena A, B, J (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové -Potrestaná pýcha
Říjen
 • informace o měsíci říjnu. Co se děje nového v říjnu? Obrázky s činnostmi o měsíci říjnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička - Podzim
 • podzimní příběh - Vláďův drak (Eduard Petiška)
 • písmena C, D, H (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové – O kocouru, kohoutu a kose
Listopad
 • informace o měsíci listopadu. Co se děje nového v listopadu? Obrázky s činnostmi o měsíci listopadu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička – Listopad
 • podzimní příběh – Jak drak Hasík ke svému jménu přišel
 • jazykolamy
 • písmena E, F, CH (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové – Čert a Káča
Prosinec
 • informace o měsíci prosinci. Co se děje nového v prosinci? Obrázky s činnostmi o měsíci prosinci. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Četba: text Prosinec (Martina Drijverová)
 • Básničky: básnička – Mikuláši, Mikuláši
 • zimní příběh – Štědrý večer (Arnold Lobel)
 • hádanky
 • písmena G, H, K (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové – Sůl nad zlato
Leden
 • informace o měsíci Lednu. Co se děje nového v lednu? Obrázky s činnostmi o měsíci lednu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička – Nespokojený sněhulák
 • zimní příběh – Princezna na hrášku (H. Ch. Andersen)
 • hádanky
 • písmena I, J (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od K. J. Erbena – Tři zlaté vlasy děda vševěda
Únor
 • informace o měsíci únoru. Co se děje nového v únoru? Obrázky s činnostmi o měsíci únoru. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička – Klouzačka
 • zimní příběh – O sněžence a sněhu (J. Vladislav)
 • hádanky
 • písmena K, L, D (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od K. J. Erbena – Zlatovláska
Březen
 • informace o měsíci březnu. Co se děje nového v březnu? Obrázky s činnostmi o měsíci březnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička: Petrklíč
 • jarní pohádka: Boháč a Chudák
 • hádanky
 • písmena M, N, T (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od K. J. Erbena – Jabloňová panna
Duben
 • informace o měsíci dubnu. Co se děje nového v dubnu? Obrázky s činnostmi o měsíci dubnu. Srovnávání a poznávání aktivit z minulého století oproti dnešním.
 • Básničky: básnička –Hody hody
 • jarní příběh – Budík sluníčko (F. Skorunka)
 • jazykolamy
 • písmena O, P, N (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od B. Němcové – Obušku, z pytle ven!
Květen
 • informace o měsíci květnu. Co se děje nového v květnu? Obrázky s činnostmi o měsíci květnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Básničky: básnička Květen
 • jarní příběh: O zlaté rybce
 • písmena U, R, L (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od B. Němcové – Popelka
Červen
 • informace o měsíci červnu. Co se děje nového v červnu? Srovnávání a poznávání aktivit a pranostik v tomto měsíci.
 • Básničky: Kopretina
 • letní pohádka – Kohoutek a slepička
 • hádanky
 • písmena S, Š, R (procvičení písmen, trénink psaní těchto písmen)
 • Poslech klasické pohádky od B. Němcové – Princ Bajaja

 

Výtvarná výchova

  Plán
Zář
 • kreslíme houbu (koláž z barevného papíru)
Říjen
 • vyrábíme draka (práce s krepovým papírem)
Listopad
 • vyrábíme list (koláž z barevného papíru)
Prosinec
 • příprava masek a jednoduchých kostýmů na vánoční koncert (ruční, prostorová výroba a výzdoba masek a kostýmů).
Leden
 • vyrábíme Zvony ne věži (ruční výroba šablon s dekorativními prvky)
Únor
 • Kůň (kombinovaná malba vodových barev a voskovek podle vlastní dotvoření)
Březen
 • rozkvetlá louka (ruční výroba barevné louky z papíru v kombinaci s kresbou tuží)
Duben
 • vyrábíme vajíčko (trhaný barevný papír)
Květen
 • vyrábíme louku plnou motýlů (práce s těstovinami)
Červen vyrábíme kytku (skládání barevného papíru)

 

Rozvoj myšlení a řeči

  Plán
Náměty vycházejí z každodenních zkušeností dítěte v rodině a jeho prostředí
Září
 • téma Doma - Už je tady ráno
 • poznávat časové vztahy a vazby, poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Říjen
 • téma Doma - Snídaně
 • poznávat časové vztahy a vazby, poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Listopad
 • téma Doma – Odcházíme
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy
 • seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
Prosinec
 • téma Na ulici
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Leden
 • téma Na přechodu
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Únor
 • téma Ulice a hřiště
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Březen
 • téma Mateřská škola
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Duben
 • téma Hrajeme si ve školce
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • poznávání mezilidských vztahů
 • sledovat a hodnotit chování postav
Květen
 • téma Ve školce na hřišti
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav
Červen
 • téma Škola
 • poznávat časové vztahy a vazby
 • poznávat prostorové vztahy, seznámit se s pojmy, které se k námětu vztahují
 • sledovat a hodnotit chování postav

 

Rozvoj logického myšlení

  Plán
Září
 • pojmenovat skupiny předmětů (patří, nepatří do skupiny, v čem se liší, co chybí)
Říjen
 • skupiny předmětů (procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace, rozlišování barev, vystřihování)
Listopad
 • skupiny předmětů geometrické tvary (procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace, rozlišování barev, vystřihování)
Prosinec
 • skupiny předmětů (procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace, rozlišování barev, vystřihování)
Leden
 • skupiny předmětů čísla 1-6
 • procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace, rozlišování barev, vystřihování
Únor
 • Dokreslit obrázky tak, aby každé dva vedle sebe byly stejné
 • procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace
Březen
 • Čím se liší?
 • procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace
Duben
 • Menší, větší
 • Porovnávání jednotlivcýh obrázků podle velikosti, vybarvování
Květen
 • Orientace v prostoru v reálné situaci (před, za, nad, pod)
 • procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace
Červen
 • Orientace v prostoru v reálné situaci (před, za, nad, pod)
 • Kde se co nachází?
 • procvičení zrakové syntézy a analýzy, rozvoj pozornosti, postřehu a orientace

 

Hudební výchova

  Plán
Září
 • písnička - Můj koníček vraný
 • hra na orchestr s nástroji
Říjen
 • písnička - Oře šuhaj
 • hra na orchestr s nástroji
Listopad
 • písnička - Mráček a dráček
 • hra na orchestr s nástroji
Prosinec
 • opakování písní na vánoční koncert
 • poslech vánočních koled
Leden
 • písnička – Zvony
 • hra na orchestr s nástroji
Únor
 • písnička – Já mám koně
 • hra na orchestr s nástroji
Březen
 • písnička – Přišlo jaro do vsi
 • hra na orchestr s nástroji
Duben
 • písnička – Zatoulané klubíčko
 • hra na orchestr s nástroji
Květen
 • písnička – Přiletěla vrána
 • hra s hlasem, vyjádření psíně pohybem
Červen
 • písnička – Jede, jede myška
 • pohyb a rytmický doprovod

 

Logopedická cvičení a zdokonalování vyjadřovacích schopností

  Plán
Září
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky J
 • Příběh Venku u jámy
 • Hra dokola chodíme
Říjen
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky H
 • příběh Nemocný Hynek
 • Hra dokola chodíme
Listopad
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky CH
 • příběh V cirkusu
 • Hra dokola chodíme
Prosinec
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky K
 • příběh Na chodníku
 • Hra dokola chodíme
Leden
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky Ď, Ť, Ň
 • příběh Vánoce
 • Hra dokola chodíme
Únor
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky D
 • příběh U vody
 • Hra dokola chodíme
Březen
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky T
 • příběh Teta Iveta
 • Hra dokola chodíme
Duben
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky N
 • příběh Na hájovně
 • Hra dokola chodíme
Květen
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky L
 • příběh U lípy
 • Hra: Kde sedí motýlek? Slovní zásoba a vyjadřování
Červen
 • zvládnutí artikulačně jednoduché hlásky R
 • příběh Na zahradě
 • Hra: Zdrobněliny, pojmenovat obrázek a vytvoření zdrobnělin

 

Dopravní výchova

  Plán
Téma dopravní výchovy je zpracováno hravou formou a postihuje situace, se kterými se děti mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty a cestujícího ve veřejných dopravních prostředcích.
Září
 • Kde se vzal ve městě zajíc
 • Rozpoznání značek
Říjen
 • Chodíme po chodníku
Listopad
 • Chodíme přes silnici
Prosinec
 • Chodíme přes přechod
Leden
 • Semafor
Únor
 • Vozím kočárek
Březen
 • Vozím se v autě
Duben
 • V autě jezdím s bezpečnostními pásy
Květen
 • Pozor vezu náklad
Červen
 • Plán města s křižovatkou

 

Rozvoj pozornosti, vnímání, cvičení postřehu a zrakové diferenciace

  Plán
Září
 • Zvířátka u fotografa
 • Rozvíjení jemné motoriky
 • Procvičení slovní zásoby
Říjen
 • Rostlinky
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Listopad
 • Domy
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Prosinec
 • Auta
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Leden
 • Párové obrázky
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Únor
 • Párové obrázky, co k čemu patří
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Březen
 • Co je jinak?
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Duben
 • Co je stejné?
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozpoznat stejné i podobné věci, i když jsou jinak natočené
Květen
 • Co je stejné?
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace
Červen
 • Pravá a levá orientace
 • Cvičení pozornosti a postřehu
 • Rozvoj myšlení
 • Zraková diferenciace

 

Grafomotorika a kreslení

  Plán
Září
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Stonožka, nácvik kroužků
Říjen
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Kuře, nácvik malých a větších kroužků
Listopad
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Kočička, nácvik malých a větších kroužků
Prosinec
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Balonky
Leden
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Šnek
Únor
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Prší
Březen
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Dům
Duben
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Hrad
Květen
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Plot
Červen
 • Zdokonalování jemné motoriky
 • Travička

 


 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.