Park Lane International School in Prague - Czech Republic
cz en
Nessie

Výukový plán Year 1

 

Český jazyk a základy čtení

  Plán
Září
 • informace o měsíci září. Co se děje nového v září? Obrázky s činnostmi o měsíci září. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Četba: text Září (Martina Drijverová)
 • Básničky: básnička - V Září (Eva Bešťáková)
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem – O smání a spaní
 • Poslech klasické pohádky od B. Němcové – Sedmero krkavců
 • prvopočáteční čtení písmene A, O (podle Živé abecedy)
Říjen
 • informace o měsíci říjnu. Co se děje nového v říjnu? Obrázky s činnostmi o měsíci říjnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: básnička - Podzim klepe na dveře (Jiří Faltus)
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem- Kdo je strašidlo
 • 28. 10. státní svátek- vznik samostatného Československa
 • Seznámení s osobou T. G. Masaryka (fotka)
 • Diskuze o životě v minulém století (fotky oblečení, dopravních prostředků….)
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové – O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních
 • prvopočáteční čtení písmene E, U (podle Živé abecedy)
Listopad
 • informace o měsíci listopadu. Co se děje nového v listopadu? Obrázky s činnostmi o měsíci listopadu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: básnička - Lev u holiče (Jiří Žáček)
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem – O světýlkách
 • Poslech klasické pohádky od Boženy Němcové – O princezně se zlatou hvězdou na čele
 • prvopočáteční čtení písmene I (podle Živé abecedy)
Prosinec
 • informace o měsíci prosinci. Co se děje nového v prosinci? Obrázky s činnostmi o měsíci prosinci. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básnička: Už jsou tady Vánoce (Jindřich Balík)
 • Četba pohádky z knížky: Pohádky s mákem „O začarované čepici“
 • Poslech pohádky Z tisíce a jedné noci – Studna zlodějů
 • prvopočáteční čtení písmene M (podle Živé abecedy)
Leden
 • informace o měsíci lednu. Co se děje nového v lednu? Obrázky s činnostmi o měsíci lednu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: básnička - Zima (Petr Volf)
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem- Zimní pohádka bez sáněk
 • Poslech pohádky Z tisíce a jedné noci – Sultánův šašek
 • prvopočáteční čtení písmene L (podle Živé abecedy)
Únor
 • informace o měsíci únoru. Co se děje nového v únoru? Obrázky s činnostmi o měsíci únoru. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: básnička - SRNCI (Jiří Žáček)
 • Zimní příběh: Kdo si s kým povídal (Zdeněk Alda)
 • Hádanky
 • Četba pohádky z knížky Pohádky s mákem: Jak se mák nic nenaučil
 • Poslech pohádky Z tisíce a jedné noci – Ali Baba a 40 loupežníků
 • prvopočáteční čtení písmene S (podle Živé abecedy)
Březen
 • informace o měsíci březnu. Co se děje nového v březnu? Obrázky s činnostmi o měsíci březnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: básnička - Jaro (František Hrubín)
 • Četba poádky z knihy Pohádky s mákem: Už aby ta zima vzala konec
 • Poslech pohádky Z tisíce a jedné noci – Aladinova kouzelná lampa
 • prvopočáteční čtení písmene P (podle Živé abecedy)
Duben
 • informace o měsíci dubnu. Co se děje nového v dubnu? Obrázky s činnostmi o měsíci dubnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků.
 • Diskuze o obrázcích.
 • Velikonoční zvyky diskuze
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem: Kdo uteče
 • Básničky: básnička - Všechny v řadě pohromadě( Blanka Švábová)
 • Poslech pohádky Z tisíce a jedné noci – Sindibád námořník
 • prvopočáteční čtení písmene T (podle Živé abecedy)
Květen
 • informace o měsíci květnu. Co se děje nového v květnu? Obrázky s činnostmi o měsíci květnu. Srovnávání a poznávání aktivit, svátků a zvyků. Diskuze o obrázcích.
 • Básničky: báseň Beruška
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem: Kdo se bojí
 • Poslech klasické české pohádky od B. Němcové – Šípková Růženka
 • prvopočáteční čtení písmene J (podle Živé abecedy)
Červen
 • informace o měsíci červnu. Co se děje nového v červnu? Srovnávání a poznávání aktivit a pranostik v tomto měsíci.
 • Básničky: Liják
 • Četba pohádky z knihy Pohádky s mákem: Když to má mák na starost
 • Poslech klasické české pohádky od B. Němcové – Obušku z pytle ven
 • prvopočáteční čtení písmene Y (podle Živé abecedy)

 

Výtvarná výchova

  Plán
Září
 • kreslíme houbu (koláž z barevného papíru)
Říjen
 • vyrábíme draka (práce s krepovým papírem)
Listopad
 • vyrábíme list (koláž z barevného papíru)
Prosinec
 • výroba masek a jednoduchých kostýmů na vánoční koncert (ruční, prostorová výroba a výzdoba masek i kostýmů)
Leden
 • vyrábíme Puzzle podle slov z písně Houpity, houpity (ruční výroba papírového puzzle v kombinaci s rozfoukáváním kaněk)
Únor
 • profese (kombinovaná malba vodových barev a voskovek podle vlastní fantazie)
Březen
 • strom s kytkou (kresba stromu s kytky doplněná o papírovou koláž)
Duben
 • slepička (stříhání, lepení, vybyrvování, barevný papír)
Květen
 • vyrábíme berušky (práce s PET víčky)
Červen
 • vyrábíme deštník s mráčky

 

Rozvoj myšlení a řeči

 

Plán
 
Náměty vycházejí z každodenních zkušeností dítěte v rodině a jeho prostředí

Září
 • téma Ve škole – Hudební kapela
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Říjen
 • téma Ve škole - Přestávka
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Listopad
 • téma Zahrada - Podzimní zahrada
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Prosinec
 • téma domácí oslavy - Vánoce
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Leden
 • téma nemoc - U doktora
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Únor
 • téma nemoc - U očního lékaře
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Březen
 • Téma Na výletě- pojedeme na výlet
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Duben
 • Téma domácí oslavy- Velikonoce
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Seznámení se s pojmy, které se vztahují k Velikonocím
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Květen
 • Téma dětské hry - Hry na jaře
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování
Červen
 • Téma dětské hry - Hry u vody
 • Vyjádřit vlastní přístup k námětu a vlastní návrh řešení
 • Řešit jednoduchý úkol slovně i graficky
 • Rozvíjet slovní zásobu a způsob vyjadřování

 

Rozvoj logického myšlení

  Plán
Září
 • Orientace v prostoru v reálné situaci (před, za, nad, pod, vpravo, vlevo, první, poslední)
 • Kde bydlí zvířátka?
Říjen
 • Orientace v prostoru v reálné situaci (před, za, nad, pod, vpravo, vlevo, první, poslední)
 • Pohádka o veliké řepě
Listopad
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ
Prosinec
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (nakreslit tečky podle kusů)
Leden
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (nakreslit obrázky podle počtu teček)
Únor
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (Na vesnici)
Březen
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (tvořit dvojice)
Duben
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vyznačit čeho je více, užívat pojmy "více, méně"
Květen
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (tvořit dvojice, stejné početní skupiny)
Červen
 • Úvod k učivu o číslech 1 až 6
 • Vytváření prvních početních představ (více, méně)

 

 

Hudební výchova

  Plán
Září
 • písnička – Líný oráč
 • hra na orchestr s nástroji
Říjen
 • písnička - Muzikanti
 • hra na orchestr s nástroji
Listopad
 • písnička – Můj zlatej holečku
 • hra na orchestr s nástroji
Prosinec
 • opakování písní na vánoční koncert 
 • poslech vánočních koled
Leden
 • písnička – Houpity, houpity 
 • hra na orchestr s nástroji
Únor
 • písnička – Kalamajka mik, mik, mik 
 • hra na orchestr s nástroji
Březen
 • písnička – Pampeliška
 • hra na orchestr s nástroji
Duben
 • písnička – Zajíček ušáček
 • hra na orchestr s nástroji
Květen
 • písnička – Přiletěla vrána
 • hra s hlasem, vyjádření písně pohybem 
Červen
 • písnička – Koupil jsem si kozu
 • probouzení zpěvního hlasu. artikulace

 

Dopravní výchova

 

Plán
 
Téma dopravní výchovy je zpracováno hravou formou a postihuje situace, se kterými se děti mohou setkat v roli chodce, spolujezdce, cyklisty a cestujícího ve veřejných dopravních prostředcích.

Září  
Říjen
 • S kým jedu v autobusu
Listopad
 • Vozím se v autobusu
Prosinec
 • Co a jak na nástupním ostrůvku
Leden
 • Vozím se ve vlaku
Únor
 • Na pohyblivých schodech
Březen
 • Jezdím na koloběžce
Duben
 • Jezdím na kole
Květen
 • Znám značky
Červen
 • Kterým dopravním prostředkem pojedu?

 

Geometrické tvary a jejich rozlišování

  Plán
Září
 • kruh
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Říjen
 • trojúhelník
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Listopad
 • čtverec
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Prosinec
 • obdélník
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Leden
 • trojúhelník a čtverec
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Únor
 • trojúhelník a kruh
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
Březen
 • Geometrické obrazce
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
 • početní představy
Duben
 • Geometrické obrazce
 • Rozlišování základních geometrických obrazců
 • Procvičování zrakové analýzy a syntézy
 • Rozvoj pozornosti a postřehu, procvičování barev, početních představ
Květen
 • Geometrické obrazce
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
 • početní představy
Červen
 • Geometrické obrazce
 • procvičování zrakové analýzy a syntézy
 • početní představy

 

 

Rozvoj grafomotorika a psaní

  Plán
Září
 • prvopočáteční psaní písmene A, O podle písanek Alter
Říjen
 • prvopočáteční psaní písmene E, U podle písanek Alter
Listopad
 • prvopočáteční psaní písmene I podel písanek Alter
Prosinec
 • prvopočáteční psaní písmene M podel písanek Alter
Leden
 • prvopočáteční psaní písmene L podle písanek Alter
Únor
 • prvopočáteční psaní písmene S podle písanek Alter
Březen
 • prvopočáteční psaní písmene P podle písanek Alter
Duben
 • prvopočáteční písmene T podle písanek Alter
Květen
 • prvopočáteční psaní písmene J podle písanek Alter
Červen
 • prvopočáteční psaní písmen podle písanek Alter

 


 

© NESSIE, All Rights Reserved | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

.