Výuka češtiny

Přestože veškerá komunikace během denního programu probíhá v angličtině, nechceme zapomenout ani na zdokonalování a procvičování češtiny.

Čeština pro cizince

Pro děti-cizince nabízíme výuku češtiny v rámci školního programu, která probíhá 2x týdně a je vyučována lektory, kteří mají zkušenosti s výukou dětí-cizinců.

Český program pro české děti

Program začíná již ve třídě Reception, kde si děti v jeho rámci procvičují základní znalosti z přírody, společnosti, českého jazyka a matematiky a zároveň se učí soustředit na plnění úkolů, rozhodnout se pro řešení, cvičí postřeh, pozornost a porovnávají velikosti a tvary. Program pokračuje v Year 1 (předškoláci). Zde výuka češtiny probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku.

Od třídy Year 2 (1. třída základní školy) tvoří český program součást plnění povinné školní docházky, dle zákona 561/2004 Sb., paragraf 38 - plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky, a zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT.

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

News, views & events

ico_arrow

Kontakty

  • Nessie English Preschool
  • Nad Bertramkou 10, 150 00 Praha 5 - Smíchov
  • IČO 275 68 628

ico_search
ico_arrow
Close