Mimoškolní aktivity

Nessie English Preschool klade velký důraz na mimoškolní činnost žáků. Zájmové kroužky a jiné aktivity jsou pro studenty velmi přínosné, zpestřují výuku, posilují sebedůvěru, učí novým schopnostem a sociálním dovednostem a napomáhají poznávat a chápat okolní svět.

Součástí našeho programu mimoškolních činností jsou různorodé kroužky, sportovní soutěže a aktivity, výlety za poznáním a kulturou a účast na vzdělávacích akcí či workshopech. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí našich osnov, navazují na ně, a tak probíranou látku obohacují a celkově přispívají ke studiu a pokrokům našich žáků. Příkladem může být podzimní výlet na Dýňovou farmu, workshop o bezpečnosti při pohybu na silnici ve spolupráci s Policií ČR nebo návštěva botanické zahrady.

Každý rok mají rodiče možnost navštívit několik vystoupení svých dětí (Vánoční besídka, besídku na závěr školního roku atd.) a ocenit práci a talent svých dětí.

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

News, views & events

ico_arrow

Kontakty

  • Nessie English Preschool
  • Nad Bertramkou 10, 150 00 Praha 5 - Smíchov
  • IČO 275 68 628





ico_search
ico_arrow
Close